Golvstående WC Gustavsberg Nautic 1500 Hygienic Flush

Golvstående WC Gustavsberg Nautic 1500 Hygienic Flush

Ditt totalpris inklusive installation inklusive ROT-avdrag:

5.350 kr

(Ord.pris: 6.445 kr)

Beskrivning

Moders WC-stol med smarta detaljer som undelättar din vardag. Gustavsberg Nautic 1500 Hygienic Flush spolar ända upp till kanten för bättre hygien, med dolt S-lås.

– Mjuksists eller mjukstängande hårdsits
– Sitthöjd 420 mm.
– Tyst vattenpåfyllning.
– Låg spolknapp i snygg design.
– Justerbar spolmängd upp till 6L.
– Heltäckande kondensfri spolcistern.
– Städvänlig och minimalistisk design.
– skruvhål för montage mot golv.
– Fabriksinställd på dubbelspolning 2,6/4L.
– Med öppen glaserad spolkant för enklare rengöring.
– Justerbar vattenanslutning R1/2″ för flexibelt montage.
– Kan utrustas med armstöd, Care-sits och förhöjningssockel för funktionsanpassning.
Produktdetaljer
Storlek: 650x345x860
Utförande: Nautic 1500 Hygienic Flush
Ytbehandling: Glaserad
Material: Porslin

 

Följande ingår

Följande ingår i Installerat & Klart-tjänsten:

– Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras

– Leverans av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)

 •  Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • -Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande villkor;

 • att ROT-avdrag medges
 • -att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
 • -att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
 • -att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas
 •  att inga oförutsedda arbeten krävs

Produktspecifika villkor; Blandare

 • Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Eventuell ny håltagning ingår ej.
 • Observera att vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.”
 • Vid utbyte av duschblandare ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm.Vid utbyte av duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade.

Vanliga frågor

Hur funkar ROT-avdraget?
-Med ROT-avdraget får du dra av 30% av arbetskostnaden, eller upp till 50 000 kronor, när du gör reparationer i villa eller fritidshus. Avdraget gäller per person, så är ni två ägare kan ni dra av upp till 100 000 kronor på Hägerstens arbete. Skattereduktionen gäller för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vem auktoriserar en VVS-installatör? Och vad innefattar auktorisationen?
En auktorisation betyder att företagen som är auktoriserade uppfyller vissa krav. Säker Vatten ställer kraven, och kontrollerar även att de uppfylls.
För att få en säker vatteninstallation som följer de bygg- och branschregler som gäller behöver VVS-företagen som utför dem vara auktoriserade. Företag som uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet kan ansöka med hjälp av dessa ansökningshandlingar och få mer information här.
För att kunna utföra en säker vatteninstallation som följer de gällande bygg- och branschreglerna måste handlingarna visa det, och installationen ska vara projekterad som en sådan. Här kan du läsa mer om kraven samt hur det går till att ansöka om auktorisation hos Säker Vatten http://www.sakervatten.se/auktorisation-av-vvs-foretag