Varmvattenberedare Nibe Elektrisk Compact-CU 200 liters

Varmvattenberedare Nibe Elektrisk Compact-CU 200 liters

Ditt totalpris inklusive installation inklusive ROT-avdrag:

18.500 kr

(Ord.pris: 22.495 kr)

Storlek: B615xH1330xD600
Färg: Vit/grå

Beskrivning

Compact är den rätta lösningen för de flesta villahushåll. Volym: 185 liter. Beredaren har ett ytterhölje av stålplåt och väl tilltagen fot som möjliggör dold rörinstallation (både från golv, tak och sidan).

Med rostfri elpatron. Komplett fabriksmonterad ventilutrustning för 22 mm cu-rör, inkl. blandningsventil. Elanslutning 3,0 kW 2-fas 400V alternativt 1,0kW 1-fas 230V.

Vattenmagasin: Stål med Korrosionsskydd Koppar.

Specifikation:

Korrosionsskydd Koppar

Riktning Rör ned

Energiförbrukning 4394 Wh/år

Vikt 95 kg

Anslutning 22mm

Energieffektivitet C

Spänning 400V

IP-Klassning IP24

Bullernivå 15dB(A)

Effekt 3kW

Mått H: 1330 mm. B: 615mm. D: 600 mm

Vanliga frågor

Hur funkar ROT-avdraget?
-Med ROT-avdraget får du dra av 30% av arbetskostnaden, eller upp till 50 000 kronor, när du gör reparationer i villa eller fritidshus. Avdraget gäller per person, så är ni två ägare kan ni dra av upp till 100 000 kronor på Hägerstens arbete. Skattereduktionen gäller för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vem auktoriserar en VVS-installatör? Och vad innefattar auktorisationen?
En auktorisation betyder att företagen som är auktoriserade uppfyller vissa krav. Säker Vatten ställer kraven, och kontrollerar även att de uppfylls.
För att få en säker vatteninstallation som följer de bygg- och branschregler som gäller behöver VVS-företagen som utför dem vara auktoriserade. Företag som uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet kan ansöka med hjälp av dessa ansökningshandlingar och få mer information här.
För att kunna utföra en säker vatteninstallation som följer de gällande bygg- och branschreglerna måste handlingarna visa det, och installationen ska vara projekterad som en sådan. Här kan du läsa mer om kraven samt hur det går till att ansöka om auktorisation hos Säker Vatten http://www.sakervatten.se/auktorisation-av-vvs-foretag

 

Följande ingår

Följande ingår i Installerat & Klart-tjänsten:

– Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras

– Leverans av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)

  •  Montering enligt bruksanvisning
  • Funktionstest
  • -Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande villkor;

  • att ROT-avdrag medges
  • -att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
  • -att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
  • -att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas
  •  att inga oförutsedda arbeten krävs

Produktspecifika villkor; Varmvattenberedare

Detta gäller utbyte av befintlig varmvattenberedare. Den befintliga varmvattenberedaren ska vara
ansluten underifrån eller från toppen. Om dragning av rör för att flytta på vattenmätare eller andra befintliga
komponenter ingår ej.

Transportväg in till plats för den nya beredaren samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga varmvattenberedaren
samt installation av den nya.

Fungerande avstängningsventil till inkommande vattenledning måste finnas.

Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.